KALK KALK Stowarzyszenie

StowarzyszenieDokumentyKontaktHistoriaSponsorzyKarta KalkAZS Koszalin

Stowarzyszenie Sportowe "AMSPORT" Koszalinul. Jantarowa 2B/3, 75-256 Koszalin

NIP 6692337025 REGON 331370462 KRS 0000146206

 

Bank BGŻ Oddział Operacyjny w Koszalinie

96 2030 0045 1110 0000 0257 2660

Kontakt:

email: biuro@kalk-koszalin.pl


 

Zarząd:

1. Jarosław Kuć - prezes Zarządu

2. Zbigniew Lew - wiceprezes Zarządu

3. Krzysztof Jabłoński - sekretarz Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

1. Agnieszka Kolska - przewodnicząca

2. Maciej Petrykowski

3. Maciej Zawadzki

 

Członkowie Honorowi:

1. Wiesław Derdoń

2. Daniel Kmita

 

Członkowie Zwyczajni:

1. Andrzej Grodzki brak składki za 2016

2. Marcin Pikur - brak składki za 2016

3. Maciej Zawadzki

4. Paweł Zięba - brak składki za 2016

5. Mateusz Jankowski - brak składki za 2016

6. Radosław Mielke

7. Jarosław Król

8. Marcin Kamiński

9. Maciej Petrykowski

10. Piotr Staciwa

11. Krzysztof Biełunos - brak składki za 2017

12. Przemysław Jabłoński - brak składki za 2017

13. Paweł Rogowski - bark składki za 2016

14. Piotr Sokołowski - brak składki za 2016

15. Marek Waskan- brak składki za 2016

16. Krzysztof Chadacz - brak składki za 2016

17. Jacek Imiołek - brak składki za 2017

18. Szymon Knet - brak składki za 2016

19. Krzysztof Czubaj - brak składki za 2016

20. Albert Kęsik

21. Zbigniew Jasiński - brak składki za 2016

22. Radosław Witoński

23. Paweł Milczarek - brak składki za 2016

24. Dariusz Jabłoński - brak składki za 2016

25. Igor Kucenko - brak składki za 2016

26. Tomasz Kukieła

27. Piotr Śmigielski - brak składki za 2016

28. Andrzej Kirejczyk

29. Cezary Tudruj

30. Maciej Kamieniarz

31. Błażej Gudaniec - bark składki za 2016

32. Mariusz Hamera - bark składki za 2016

33. Marek Korgiel

34. Piotr Bartkiewicz

35. Jacek Czubak

36. Jakub Nagórski - bark składki za 2016

37. Jacek Kołcz - brak składki za 2016

38. Kacper Wiśniewski - brak składki za 2016

39. Dariusz Ulatowski - brak składki za 2016

40. Paweł Kucenko - brak składki za 2016

41. Monika Królik - brak składki za 2016

 

Zgodnie z Art. §15 1 b) statutu Stowarzyszenia Sportowego "AMSPORT" Koszalin członek (z wyjątkiem członków honorowych) zobowiązany jest uiszczać składkę członkowską w wysokości 2,50 zł za dany miesiąc kalendarzowy. Cała składka za 2016 jak i za 2017 rok wynosi 30 zł.

W/w składka członkowska płatna jest na konto bankowe Stowarzyszenia.Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.