KALK KALK Stowarzyszenie

StowarzyszenieDokumentyKontaktHistoriaSponsorzyKarta KalkPatroni Kalk

Stowarzyszenie Sportowe "AMSPORT" Koszalinul. Jantarowa 2B/3, 75-256 Koszalin

NIP 6692337025 REGON 331370462 KRS 0000146206

 

Bank BGŻ Oddział Operacyjny w Koszalinie

96 2030 0045 1110 0000 0257 2660

Kontakt:

email: biuro@kalk-koszalin.pl


 

Zarząd:

1. Jarosław Kuć - prezes Zarządu

2. Zbigniew Lew - wiceprezes Zarządu

3. Krzysztof Jabłoński - sekretarz Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

1. Agnieszka Kolska - przewodnicząca

2. Maciej Petrykowski

3. Maciej Zawadzki

 

Członkowie Honorowi:

1. Wiesław Derdoń

2. Daniel Kmita

Członkowie:

1. Bartkiewicz Piotr

2. Czubak Jacek

3. Drożdżal Aleksandra

4. Dudek Michał

5. Kamieniarz Maciej

6. Kamiński Marcin

7. Kęsik Albert

8. Kirejczyk Andrzej

10. Korgiel Marek

11. Kozioł Mariusz

12. Król Jarosław

13. Kukieła Tomasz

14. Mielke Radosław

15. Staciwa Piotr

16. Szych Karol

17. Tudruj Cezary

18. Witkowski Mateusz

19. Witoński Radosław

20. Zawadzka Karolina


 

Zgodnie z Art. §15 1 b) statutu Stowarzyszenia Sportowego "AMSPORT" Koszalin członek (z wyjątkiem członków honorowych) zobowiązany jest uiszczać składkę członkowską w wysokości 2,50 zł za dany miesiąc kalendarzowy. Cała składka za rok wynosi 30 zł.

W/w składka członkowska płatna jest na konto bankowe Stowarzyszenia.Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.