KALK KALK Patroni Kalk

DokumentyKontaktHistoriaSponsorzyKarta KALKPatroni KalkHall of Fame

Romuald Subel urodził się w 1921 r. w Wilnie. Tam ukończył Szkołę Handlową, w której pierwszy raz trenował koszykówkę. Po wojnie jako repatriant trafił do Wałcza. Tam na przełomie lat 40/50 organizował i reprezentował najlepszą drużynę na Pomorzu Zachodnim – Junak Wałcz. Już jako pracownik i działacz sportowy był inicjatorem Ośrodka Przygotowań Olimpijskich na Bukowinie k Wałcza. W latach 60-tych został służbowo przeniesiony do Koszalina, gdzie do końca życia był zawodowo związany ze sportem. M. in. W latach 70-tych był inicjatorem Ligi Zakładowej w koszykówce, która z czasem przerodziła się w Koszalińską Amatorską Ligę Koszykówki. Zmarł 23 marca 1986 r. Pochowany w Koszalinie - Cmentarz Komunalny - kwatera G - 6 - 12 - 14.
Bolesław Czerniachowicz urodził się 02 września 1943 roku w Łucku na Wołyniu. Z wyróżnieniem ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 20 lat pracował w Koszalińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Był pomysłodawcom i organizatorem Spartakiad Dzieci i Młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych (koszykówka). Od początku lat osiemdziesiątych związany z AZS Koszalin, a następnie zostaje vice prezesem klubu AZS Koszalin. Od 1993 pełnił funkcje naczelnika w Polskim Banku Inwestycyjnym. Od 1977 roku działa w KALK Koszalin. W 2003 uchwala rady WFiS i zarządu klubu AZS Politechniki Koszalińskiej przyznano Bolesławowi Czerniachowiczowi medal honorowy im. Janusza Kusocińskiego „Za szczególne zasługi w rozwoju sportu akademickiego w Koszalinie”. W 2004 uchwałą zarządu otrzymał srebrną honorową odznakę Polskiego Związku Koszykówki oraz trzykrotnie odznaczony za zasługi dla rozwoju koszykówki województwa zachodniopomorskiego. Wyróżniony również jako honorowy członek „AMSPORT” Koszalin. Wieloletni działacz oraz sędzia koszykówki ZOZKosz oraz Koszalińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki. Zmarł 28 czerwca 2013 r. Pochowany w Koszalinie - Cmentarz Komunalny - kwatera P - 40 - 8 - 8. 


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.