Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.