Brak zdjęcia

Zarząd Stowarzyszenia Sportowego "AMSPORT" Koszalin informuje, że w dniu 5 września br. o godz. 16.00 w hali ZOS przy ul. B.Głowackiego 3-5 odbędzie się zebranie organizacyjne przedstawicieli drużyn przed nowym sezonem 2020/2021.

Zarząd Stowarzyszenia Sportowego „AMSPORT” Koszalin informuje, że w dniu 5 września br. o godz . 16.00 w hali ZOS przy ul. B.Głowackiego 3-5, odbędzie się zebranie organizacyjne przedstawicieli drużyn przed nowym sezonem 2020/2021. Będzie to jedyne przedsezonowe spotkanie, na którym zaprezentowane zostaną nowe warunki uczestnictwa drużyn w rozgrywkach KALK Koszalin związane z pandemią koronawirusa.

W związku z tym obecność przedstawicieli ekip zgłaszających akces do gry jest obowiązkowa!!! Poniżej przedstawiamy warunki sanitarno - epidemiologiczne dla uczestników spotkania:

- prosimy o przybycie po 1 przedstawicielu drużyny,

- prosimy o zabranie swoich długopisów,

- po wejściu na halę i przemieszczaniu się po niej obowiązkowe jest noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos,

- po wejściu na halę obowiązkowa jest dezynfekcja rąk,

- prosimy o wejście wyłącznie wejściem głównym i po schodach udanie się na widownię hali,

- przy wejściu na widownię umieszczona będzie lista obecności na której należy wpisać aktualne dane drużyny (to samo w przypadku    
  zmiany nazwy i zgłoszenia nowego zespołu),

- przy przemieszczaniu się po hali prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy sobą,

- miejsca na widowni zajmujemy z zachowaniem min. 1, 5 metra dystansu,

- przy wyjściu z hali prosimy o dezynfekcję rąk.

Organizator spotkania prosi o przestrzeganie powyższych zaleceń sanitarnych i punktualne przybycie przedstawicieli drużyn.
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Koszalina.